weather-icon °C AΘΗΝΑ

Πρόσθετη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Πρόσθετη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικώς οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν τις σχετικές οφειλές (ενδεικτικώς αντίκλητοι ή πληρεξούσιοι των ανωτέρω, δικηγόροι τους ή μη, δικαστικοί επιμελητές, μέλη συλλογικών οργάνων διοικήσεως αυτών, εκπρόσωποι), καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της Τραπέζης για είσπραξη των απαιτήσεών της (π.χ. τρίτοι εις χείρας των οποίων είναι δυνατόν να επιβληθεί κατάσχεση ή κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα συμψηφισμού), ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν τις ως άνω απαιτήσεις θα διαβιβασθούν για τον σκοπό της διαχειρίσεώς τους, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015, στη CEPAL και θα τύχουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πολιτική της Τραπέζης.

Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό της διαχειρίσεως των ανωτέρω απαιτήσεων, η CEPAL δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρίες ενημερώσεως οφειλετών του Ν. 3758/2009, σε δικηγόρους ή σε δικηγορικές εταιρίες, σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τραπέζης, η οποία είναι ανηρτημένη εδώ

#TAGS MM